EUROSCOLA

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola rozhodla zapojiť do projektu Euroscola,

ktorý je organizovaný Európskym parlamentom. Program Euroscola je určený študentom stredných škôl vo veku 16 až 18 rokov z členských krajín Európskej únie. Umožňuje mladým ľuďom vyskúšať si na jeden deň prácu europoslancov v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Európsky parlament vytvoril program Euroscola s tromi základnými cieľmi:

  • prvým je oboznámiť európsku mládež s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, ktorej poslanci sú volení vo všeobecných priamych voľbách, a priblížiť im rozhodovací proces v rámci EÚ.
  • druhým je umožniť účastníkom, aby na vlastnej koži zažili komunitárnu Európu a aby mali možnosť na zasadnutiach spolu s inými mladými ľuďmi z ďalších členských štátov EÚ vymieňať si názory o práci európskych rozmerov, o záležitostiach, ktoré ich zaujímajú (nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod.).
  • tretím cieľom je zdôrazniť dôležitosť ovládania cudzích jazykov v zjednotenej Európe.
Počas pracovného dňa v parlamente EÚ účastníci využívajú svoje jazykové znalosti na dorozumenie sa so svojimi partnermi z členských krajín Európskej únie, pretože svoje názory prezentujú v anglickom jazyku. Študenti v úvode predstavia svoju školu a región, odkiaľ prichádzajú, čo zabezpečuje väčšiu rozmanitosť a obohatenie kultúrneho dialógu.KONTAKT

euroscoladudova@gmail.com


Vytvorte si webové stránky zdarma!